Febdok Version 7.6

Febdok version 7.6 – det optimerede og forbedrede dimensioneringsprogram

Febdok 7.6 leveres i en ny programstruktur, der er tilgængelig nu

  1. Febdok start 7.6
  2. Febdok plus 7.6
  3. Febdok komplet 7.6

Opdateret beregningsmetodik (Indgår i alle versioner)

Febdok har indtil version 7.6 beregnet i overensstemmelse med metoden i IEC 60909, dog har DC bidraget ikke været medregnet i installationer uden generator.

Fra version 7.6 beregnes DC-bidraget altid, både i installationer med og uden generator også hvis generatoren ikke er defineret.

I installationer med en generator har DC-bidraget været inkluderet i henhold til IEC 61363.

For at visualisere metoden har vi implementeret visning af fejlstrømmen, hvor hele sinuskurven fra subtransient til steady state perioderne vises.

Begge metoder er korrekte, men hvis de sammenlignes, giver de forskellige visninger af beregnet fejlstrøm.

Oversigtsdialog (inkluderet i Febdok Plus)

I de tidligere versioner af Febdok, har designet af installationer i Febdok skullet udføres med udgangspunkt i hovedlednings-diagrammet (venstre diagram menu) og i Gruppelednings-diagrammet (højre diagram menu).

I version 7.6 introduceret en struktur menu, hvor aktuelle dele af installationen kan udfoldes og installationens kredse vises i tekstform.

I struktur-menuen er det muligt at designe installationen, det er altså ikke nødvendigt at designe installationen i hverken hovedlednings-diagrammet eller gruppelednings-diagrammet.

En stor bonus er, at du via denne menu kan udskifte beskyttelsesudstyr, enten i hele installationen, i en fordeling eller en gruppe.

Denne funktion er tidsbesparende ved ændringer i projekteringsfasen.

Eksporter til .csv (inkluderet i Febdok Plus)

Mange har manglet en funktion til at eksportere indhold fra Febdok til andet end pdf-format.

Dette vil være muligt fra version 7.6 og vil i første omgang omfatte lister over alt beskyttelsesudstyr, skinner og kabler samt beskyttelsesindstillinger for alt beskyttelsesudstyr i installationen.

Mulighederne i dette format er mange og giver dig mulighed for effektivt at genbruge værdier fra Febdok-beregningen og at oprette dine egne rapporter eller at importere data til andre programmer.

Egne dimensioneringskriterier (inkluderet i Febdok Complete)

Febdok har altid som udgangspunkt, at minimumskravene i bekendtgørelser og standarder skal være opfyldt.

Nu vil det også være muligt at regne med skærpede krav, hvor der er behov, for eksempler i landbruget eller i specielle industriområder.

Kriterierne kan defineres på installationsniveau, fordelingsniveau og gruppeniveau. Hvis kriterierne fraviges, melder Febdok dette ud som en tredje farve ikke at forveksle med rød og blå, der allerede bruges i dag.

Scenarie (inkluderet i Febdok Complete)

Du kan nu beregne flere scenarier (forskellige driftstilfælde) i samme installation.

Hver forsyning (Transformer, transformer, UPS) vil kunne indkobles og udkobles efter behov, hvilket strømliner brugen af ​​Febdok ved at eliminere behovet for flere versioner til forskellige scenarier.

Dette kan eksempelvis være en situation, hvor der indsættes både forsyning fra en transformer og generatorer.

Febdok giver advarsler overalt i installationen, hvor et skift mellem drift scenarierne påvirker dimensionerings-kriterierne, såsom fejlstrømme, selektivitet, spændingsfald og samlede strømme.

Lysbue Energi (inkluderet i Febdok Plus)

Du kan nu beregne lysbueenergi, der beregnes efter IEEE 1584 iht. udgave 2002 eller 2018.

Du får resultater på både max og min fejlstrøm og også i J/cm² og cal / cm².

Det er vist hvilken arbejdsafstand det er på forskellige energier at kunne sammenligne hvilke arbejdstøj/udstyr du skal have.

Andre nyheder

Febdok 7.6 tilbyder nyt og nyttigt indhold og har forbedrede funktioner.

Der er foretaget tilføjelser til selektivitetstabellerne i Febdok, med henblik på at øge programmets fleksibilitet for dokumentations af sikker drift ved flere typer beskyttelsesudstyr, hvilket giver forbedrede anvendelsesmuligheder.

Febdok 7.6 har forbedret overblik og er gjort mere moderne og brugervenligt.

Febdok version 7.6 inkludere også løbende opdateringer fra leverandører af kabler, skinner og beskyttelse.

Der er sket ændringer i brugerfladen, f.eks. er højrekliks menuer blevet tilføjet flere steder.

Vi bruger nødvendige cookies for at hjemmesiden kan fungere optimalt.