INFO FEBDOK BEREGNING

Resultater af kortslutningsberegninger i Febdok

FEBDOK beregnings metode

FEBDOK beregner efter 60909 der er anvendelig til beregning af kortslutningsstrømme i lavspændings trefasede AC-systemer.

Derved anvender FEBDOK en generel, praktisk og kortfattet procedure, der fører til resultater, der er af acceptabel nøjagtighed og som bygger på anerkendt teori om kortslutningsberegninger, som den anvendes på tekniske universiteter.

Beregningen af kortslutningsimpedansen baseres på forsyningstransformeres nominelle data og på oplysninger om kortslutningsniveau foran forsyningstransformeren.

Hvis installationen indeholder generatorer, beregnes generatorens indflydelse på kortslutningsstrømme ud fra anvisningerne i 60909.

Dette gør det muligt at bruge FEBDOK for udvidelse og ændring af eksisterende elektriske installationer og for projektering og dimensionering af nye elektriske installationer.

FEBDOK beregner to typer kortslutningsstrømme:

Den største kortslutningsstrøm, der kan være 3 faset eller 1 faset.

Den beregnede største kortslutningsstrøm angiver grænser for valg af beskyttelsesudstyr og fastsætter den termiske påvirkning af kabler.

Den mindste kortslutningsstrøm, der kan være 2 faset eller 1 faset.

Den beregnede mindste kortslutningsstrøm danner grundlag for f.eks. valg af sikringer, for indstilling af beskyttelsesudstyr og for fastlæggelse af maksimale udkoblingstider.

Symmetriske komponenter eller Impedans metoden

Traditionelt har impedansmetoden været anvendt til kortslutningsberegninger i elektriske installationer

Impedansmetoden har sit dokumentations grundlag i IEC/TR 50480-1.

IEC/TR 50480-1 er en forenkling af de metoder der er beskrevet i 60909 serien, men dog en metode, der har frembragt beregningsresultater der har været anset som acceptable, især for mindre installationer.

Impedans metodens forenklede antagelser er dog årsag til fejlberegninger, hvor et par eksempler kan nævnes

1) Transformer nære kortslutnings beregninger.

2) Beregninger på stører installationer med kabeltværsnit over 95 mm2.

3) Beregninger på installationer med Back-up generator.

FEBDOK eliminerer denne usikkerhed, idet FEBDOK beregner kortslutninger, ved at referere til teorien om symmetriske komponenter, som anvist i IEC 60909 serien.

Metoden er altså en beregningsmodel, men dog en model, der er mere præcis end beregning efter impedansmetoden.

Metoden til beregning af kortslutninger efter symmetriske komponenter kan sammenlignes med en Fourier analyse over harmoniske strømme, da begge metoder betragter og beregninger på det aktuelle og virkelige fysiske fænomen, ved at have opdelt denne tilstand i mindre elementer der, hver for sig, lader sig beregne og analysere på en mindre kompleks måde, end ved beregning i et tidsdomæne.

Metoden til beregning af symmetriske komponenter fastlægger, at ethvert 3 fase usymmetrisk system af spænding eller strøm, kan være præsenteret af følgende 3 fasesystemer:

1) Et symmetrisk positiv fasesekvens system.

2) Et symmetrisk negativ fasesekvens system

3) 3 faser, ens i størrelse og retning, betegnet som 0-sekvens fasesystem

Fordelen med metoden for symmetriske komponenter ligger altså i beregningen af usymmetriske kortslutningsstrømme som i elektriske installationer er fase-NUL, fase-PEN og fase-PE kortslutninger.

Værdier i FEBDOK

I FEBDOK starter fordelen ved at anvende 60909 som metode allerede når nettets kortslutningsværdier skal indtastes, idet FEBDOK kun kræver oplysninger om kortslutningsniveau.

Derefter kan FEBDOK behandle transformer data enten efter standard værdier i 60909, eller ved at anvende præcise fabrikantdata for den aktuelle transformer.

Dette betyder i praksis, at FEBDOK beregner iht. transformerens reelle fysiske reaktion på usymmetriske kortslutninger, ved at tage højde for transformerens impedanssænkning ved fase-nul kortslutninger.

Beregning af kablers modstand efter metoden for symmetriske komponenter, adskiller sig også fra impedansmetodens måde at fastlægge kabelmodstande.

Igen er det fordi FEBDOK tager højde for kablers NUL-impedans og temperatur stigning ved usymmetriske kortslutninger.

Impedans metoden forenkler beregningen, ved at IEC 50480 anviser en faktor, der giver en stigning af den ohmske modstand ved fase-NUL kortslutninger.

Impedans metoden overser, at der også eksisterer en NUL-impedans for kabel induktansen og at kablets 0-sekvens induktans stiger ved fase-NUL kortslutning.

FEBDOK tager højde for både Ohmske og Induktive kabelimpedans stigning efter anvisninger i 60909-0 og 60909-4, og beregning af kablers temperaturstigning ved kortslutninger følger anvisninger i IEC 60949.

Dette betyder, at de mindste fase-NUL kortslutninger er mindre, når de er beregnet i FEBDOK end de er når de beregnes efter impedansmetoden.

Dette forhold øges betragtelig for installationer med kabeltværsnit over 95 mm2, hvilket betyder at de mindste kortslutningernes unøjagtighed er stor i store elektriske installationer, når de beregnes efter impedansmetoden og mere nøjagtig når de beregnes med FEBDOK og metoden for symmetriske komponenter i 60909 serien.

Vi bruger nødvendige cookies for at hjemmesiden kan fungere optimalt.