TEK-Energy modul opdelte kurser, til elsikkerhedsloven

TEK-Energy kurser i anvendelse af standarder for at overholde installations bekendtgørelse Nr. 1082, er opdelt i 3 moduler.

TEK-Energy – modul 1

1. Sikker adfærd – Bravida risikovurderinger.
Bek. Nr. 1082 §18 – sikker udførelse– fabrikantens vejledning for montering.

2. Grundlæggende elektrisk sikkerhed – Grundbeskyttelse, Fejlbeskyttelse.
Faren ved elektricitet for brugere af installationen.
DS/HD 60364.4.411 – beskyttelses foranstaltningens krav i TN og TT-installationer.
DS/HD 60364.5.522 – valg af kabler – den ydre påvirkning – hvilke krav stilles der, når et kabel skal vælges, så krævet niveau af grundbeskyttelses kan sikres.
DS/HD 60364.4.411.3.2 – TN-installationer – Når Fuse/MCB yder fejlbeskyttelse
DS/HD 60364.4.415.1 – TN-installationer – HVIS der er krav om RCD til supplerende beskyttelse.
DS/HD 60364.4.411.5.2 – TT-installationer – når RCD yder fejlbeskyttelse.
DS/HD 60364.5.531.3.6 – TT installationer – når RCD yder fejlbeskyttelse OG supplerende beskyttelse.

3. Grundlæggende krav til valg af beskyttelses udstyr.
DS/HD 60364.4.433.1 – Beskyttelses udstyret yder OB til kabel.
Koordinationen I_b ≤ I_n ≤ I_z-kontinuerlig 
er et ufravigeligt dimensioneringskrav.
DS/HD 60364.434.5.1 – Beskyttelse udstyrets mærke kortslutnings brydeevne.
DS/HD 60364.5.536.4.2.1 – Back-up, kombineret kortslutnings beskyttelse, muligheden for at bruge sektionssikringer til at sænke kortslutnings niveau.

4. Grundlæggende dimensionering af kabeltværsnit.
DS/HD 60364.4.433.1 – I_b ≤ I_n ≤ I_z-kontinuerlig  Hvordan fastlægges et Kabels kontinuerlige strømværdi.
forståelse for sammenhænge mellem tværsnit, kabellængder og installations person og driftssikkerhed.

5. Grundlæggende forståelse for kortslutnings beskyttelse.
DS/CLC/TR 50480-1 – vigtigheden af at dimensionere installationen, så beskyttelses udstyret udkobler korrekt på  I_K-min – hvilket sikrer KB

6. Supplerende beskyttelse.
Bek. Nr. 1082 – §35 – krav om RCD som supplerende beskyttelse, på kredse ≥ 32A

7. RCD – tænk over belastningers lækstrømme
DS/HD 60364.5.531.3.2 – begræns risikoen for uønsket udkobling.

8. Relevante Forskelle mellem SB6 og 1082.

9. Bravida kvalitetshåndbogen – klar til slutkontrol.

10. Praktiske dimensionerings eksempler
Beregning og dokumentation med TEK-Energy simpel dimensionerings metode
Beregning og dokumentation med Febdok.

Dette modul kan gennemføres på en formiddag fra kl. 07.30 – 12:00

Eksempelvis for service montører og elektrikere der udfører installationer der er dimensionerede eller skal lave mindre udvidelser.

TEK-Energy – modul 2

1. TEK-Energy modul 1 indhold

2. Elektrisk sikkerhed – Grundbeskyttelse, Fejlbeskyttelse.
Udsatte ledende dele og fremmedledende dele.
Udefra kommende potentialer
Hvordan kan det konstateres om en bygningsdel er fremmedledende
DS/HD 60364.
5.54 – hovedjordklemmen, Beskyttelses ledere (PE-ledere), ledere til beskyttende udligning (HUF)

3. Krav til valg af beskyttelses udstyr.
DS/HD 60364.5.533.3.3
Udløser tider – smeltesikringer

Automatsikringer (MCB) karakteristikker
Indstilling af maksimal-afbrydere (MCCB)

4. Dimensionering af kabeltværsnit.
Stikledninger, hovedledninger.
Gruppeledninger i industri og bygninger

5. RCD – hvordan vælges korrekt
DS/HD 60364.5.531.3.3
Type A – Type B – AC og DC lækstrømme – uønsket udkobling

6. Udvidelse og vedligehold.
Gennemgang af eksempler, kan ledninger genbruges? hvad er nyt? Hvad er vedligehold? Osv.

7. Ladestandere og varmepumper.
Gennemgang af relevante krav fra:
DS/HD 60364 – bind 2
BR 18

8. Valg af SPD.
Anbefalet checkliste ved udvidelse af eksisterende installationer

9. Vurdering af varmepåvirkning i tavler.
Anbefalet checkliste ved udvidelse af eksisterende installationer

10. KLS – Bravida KLS nye KLS-procedurer

11. Praktisk dimensionering
Mindre udvidelser
Beregning og dokumentation med Febdok.

Dette modul kan gennemføres fra kl. 08:00 – 14:00

Indhold på TEK-Energy modul 1 indeholder relevante dele af TEK-Energy modul 2

Eksempelvis for service montører, elektrikere og service ledere, der udfører installationer der er dimensionerede eller skal lave mindre udvidelser, dimensionere stikledninger og hovedledninger, samt gruppeledninger til forskellige typer af belastninger.

TEK-Energy modul 2 går mere i dybden med den praktiske dimensionering end TEK-Energy modul 1

TEK-Energy – modul 3

1. TEK-Energy modul 1 indhold

2. TEK-Energy modul 2 indhold

3. Lovgivning – ansvar og pligter?
Kontrol af projekteringsforhold iht. Bek. Nr. 1082 Kap. 4.
Hvem har ansvaret for installationens sikkerhed, hvad er den aut. Virksomheds pligter.

Projektering – Dimensionering – grundlæggende termer.

Projekteringsprocessen: Bek. Nr. 1082 Kap. 4 og DS/HD 60364.1.

Bek. Nr. 1082 §17 – fordelen ved at lave en aftale med installationsejeren.

Hvad betyder det: at være kvalificeret

  • Koordination – selektivitet – påvirkning af driftssikkerheden.
    DS/HD 60364.5.536.3.3 og DS/HD 60364.5.536.4.1
  • Praktisk dimensionering.

Stører projekt – med kortslutningsforhold fra 10 KV-forsyningen.
Beregning og dokumentation med Febdok.

Dette modul gennemføres som heldags kursus

Indhold på TEK-Energy modul 3 indeholder også relevante dele af TEK-Energy modul 1 og 2

Eksempelvis for El-installatører, beregnere el. Lign. Der skal projektere og dimensionere komplekse installationer.

TEK-Energy modul 3 går mere i dybden med den praktiske dimensionering end TEK-Energy modul 2

Vi bruger nødvendige cookies for at hjemmesiden kan fungere optimalt.